Kategorier
Juridik

Hjälp med formaliteterna och juridiken

Alla förhållanden slutar inte lyckligt, ett känt faktum som man inte tror gäller en själv förrän man står där med facit. När samarbetet kring gemensamma barn inte funkar finns det hjälp.

När förhållanden kraschar är det inte alltid man känner igen sin forna partner. Separation tar fram oväntade eller bara anade sidor av människor man tror sig känna. Finns det dessutom gemensamma barn är det inte enkelt alls. Man behöver samarbeta som de vuxna personer man är. Det fungerar inte alltid.

Idag är det normalt att man avtalar om gemensam vårdnad om gemensamma barn vid skilsmässa eller separation. Det handlar inte om föräldrarnas rätt, utan om barnens. Barn anses alltid ha rätt till båda sina föräldrar. Oftast fungerar det. Man kan och bör överkomma osämjan för barnens skull och se till att de fortsätter ha en bra relation med dig och den andra föräldern.

När ingenting med vårdnaden fungerar

Tyvärr händer det ofta att det inte fungerar. Man kan inte komma överens ens om grundläggande principer för vad som gäller. Båda sidor kan uppleva att den andra föräldern medvetet saboterar, och ibland är det tyvärr sant. Det alternativ som då står till buds är att begära enskild vårdnad.

Enskild vårdnad innebär att den förälder som har vårdnaden ensam bestämmer över de formella aspekterna av barnets liv. Umgängesrätt är något annat. Enskild vårdnad bestäms genom en rättsprocess och därmed behöver du som förälder en kunnig jurist till stöd och hjälp. Ta kontakt med en advokat redan idag, så får du professionell hjälp. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://www.vårdnadstvist.nu

Kategorier
Juridik

Vad gör en försvarsadvokat?

En försvarsadvokat är precis som det låter, advokat som försvarar en vid misstanke av brott. Efter bästa förmåga ska advokaten stötta och skydda den misstänkte, samt finnas där för den.

Lagstiftningen är stor och komplicerad i Sverige. Det finns många olika ämnen inom juridiken. Därav finns de även de som är specialiserade försvarsadvokater. Dessa gör sitt yttersta för att skydda sin klient. Advokaten är alltid närvarande när det gäller olika förhör. Även under rättegången är försvarsadvokaten med. En advokats plikt är att alltid vara lojal och förstående mot sin klient, detta gäller oavsett vilket brott den är misstänkt för. Advokaten har dessutom tystnadsplikt för vad som sägs de emellan. De får dock inte ljuga i domstol.

Är du eller någon du känner misstänkt för brott?

I Sverige har vi alla rätt till försvarshjälp. Har man ingen privat försvarare blir man tilldelad en offentlig. Vi har även rätten att själv välja vilken advokat vi ska ha. Så skulle man inte vara nöjd kan man byta vid senare tillfälle, man är heller inte begränsad av hur många gånger man får byta försvarsadvokat. Använder man sig av en privat advokat kallas detta för privat försvarare. Behöver du hjälp av en försvarsadvokat och vill anlita en privat hittar du flera olika firmor på internet. Kolla gärna deras tidigare omdöme från klienter. Många gånger kan man även få tips från andra. Kontakta en firma och berätta om ert ärende, då kan de även säga om de har rätt kompetens för ert fall. Läs mer om försvarsadvokater på denna sida: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz